Neotamias minimus

Photo taken in Rocky Mountain National Park, fall 2012.
Neotamias_minimus (3)

Recent Posts